Ładowarka domowa / ładowarka awaryjna

Najłatwiej naładować samochód elektryczny za pomocą ładowarki domowej / ładowarki awaryjnej / Mode 2 / schuko. Taką ładowarkę łatwo podłączyć do standardowego gniazdka. W przypadku regularnego używania takiej ładowarki wymagane jest zabezpieczenie przebiegu bezpiecznikiem 10A z wyłącznikiem różnicowoprądowym typu B.

Te kable ładujące przewodzą prąd przemienny i wykorzystują ładowarkę pokładową pojazdu do ładowania akumulatora w pojeździe. Dostarczona przez firmę Maxus ładowarka awaryjna może pobierać z gniazdka maksymalnie 10A.

Przykład ładowania, 2,2kW: Akumulator o mocy 50 kWh jest ładowany w niecałe 23 godziny (50 kWh / 2,2 kW = 22,7h)

Ładowarka ścienna

Najlepszym sposobem na ładowanie samochodu elektrycznego jest użycie ładowarki ściennej. Taka ładowarka wymaga instalacji i oddzielnego okablowania ze skrzynki bezpieczników, ale w zamian dostarcza więcej energii do Twojego samochodu niż ładowarka awaryjna. Taka skrzynka ścienna ma najczęściej 32 A. Często nazywana trybem 3 (Mode 3).

Używasz oddzielnych kabli ładujących ze skrzynki ściennej do pojazdu. Te kable ładujące przewodzą prąd przemienny i wykorzystują ładowarkę pokładową pojazdu do ładowania akumulatora w pojeździe. Ilość energii, jaką uzyskasz, zależy od pojemności skrzynki bezpieczników, samej skrzynki ściennej i mocy, jaką jest w stanie odebrać ładowarka pokładowa pojazdu.

Przykład ładowania, 6,6kW: Akumulator o mocy 50 kWh ładuje się w niecałe 8 godzin (50 kWh / 6,6 kW = 7,57 h).

Ładowanie za pomocą szybkiej ładowarki

Najszybszym sposobem na ładowanie samochodu elektrycznego jest użycie szybkiej ładowarki. Ładowarki te wymagają mocnego zasilacza i zwykle nie są odpowiednie do zainstalowania we własnym systemie.

Ładowarki te mają wbudowane konwertery AC/DC i oddają prąd stały bezpośrednio do akumulatora w pojeździe. Ilość mocy, jaką można otrzymać, będzie się różnić w zależności od samochodu. Wszystkie pojazdy firmy Maxus mają możliwość korzystania z szybkich ładowarek w standardzie CCS.

Przykład ładowania, 50kW: Akumulator o mocy 50 kWh jest ładowany w ciągu 1 godziny (50 kWh / 50 kW = 1 h).