Przewód ładowania eConnect

A711308 Mode 3 | Type 2