Przechowuj przewód do ładowania typu 2 w bezpiecznych warunkach gdy nie jest używany.

A712268 Uchwyt przewodu ładowania