Łatwo załaduj kajaki, drabiny, deski lub inne przedmioty na bagażnik dachowy

HTS11009164 Rolka ułatwiająca załadunek