Przewód ładowania eConnect

A711311 Mode 3 | Type 2